Anton Koritnik

Koritnik Anton, klasični filolog, r. 22. dec. 1875 na Brišah v polhovgrajski župniji. Dovršil je osnovno šolo v Polhovem Gradcu in Ljudsko gimnazijo v Ljubljani. (1886–95), bogoslovje istotam (1895–9), univerzo na Dunaju (1899–903, usposobljen oktobra 1906 za klasično filologijo), bil od septembra 1903 do avgusta 1905 cuplent na benediktinski gimnazijo v Št. Pavlu na Koroškem, do januarja 1906 na knezoškofijski gimnaziji v Št. Vidu, nato je nadaljeval in zaključil študije na Dunaju, bil od septembra 1906 do avgusta 1907 prefekt v Alojzijevišču, nato profesor na gimnaziji v Št. Vidu nad Ljubljano, ki jo po odhodu ravnatelja dr. J. Gnidovca vodi od decembra 1919. Kot njen ravnatelj je bil odlikovan 1920 z naslovom častnega konzistorijalnega svetnika ljubljanske škofije. Sestavil je Slovarček k 1.–4., 6., 16., 18., 22. in 24. spevu Iliade (Izvestje gimnazije v Št. Vidu nad Lj. 1908–10, 1913); ob sodelovanju zavodskih profesorjev in prefektov je sestavil in uredil spominsko knjigo “Ob srebrnem jubileju škofijskega zavoda sv. Stanislava in, škofijske gimnazije”, Št. Vid nad Ljubljano, 1930..

Comments are closed