O vasi Briše

V osrčju Polhograjskih Dolomitov, 1 km jugozahodno od Polhovega Gradca, je gručasto jedro vasi Briše ob cesti Polhov Gradec – Lučine v dolini Male vode. Ostali del vasi pa je razloženo naselje, s samotnimi hišami in kmetijami južno in jugovzhodno na pobočjih Škofijskega hriba (511m), Visokega hriba (602m) in na Zavrhu do doline potoka Prošce, zahodno do nizkega Vovčna, samotnih kmetij Setnika in Praproč, na severu pa do podolgovate Strmce in izrazito strme Polhograjske gore (824m)
Kdaj je pravzaprav prvi naseljenec postavil tu svoj dom, je težko ugotoviti. Ker naj bi že v prazgodovini preko Polhovega Gradca potekala pomembna pot proti primorski – Briše pa so prav v tej smeri – je bilo lahko to že zelo zgodaj. Vsekakor je gručastego jedro vasi stalo že sredi 19. stoletja. V pisni obliki so Briše prvič omenjene l. 1410 kot GRISCH , samotna kmetija ŠTEBAVNIK / STIBALNIK pa l. 1498.

Comments are closed