Skrb za čisto okolje

Skrb za čisto okolje je že od začetka na prvem mestu naših programdejavnostiov dela. Vsako pomlad smo očistili naše hribe, doline in predvsem grabne. Vsako leto smo sanirali vsaj eno divje odlagališče tako, da so danes že skoraj vsa izginila.

Tudi odrasli potrebujemo vzpodbude od bližnjih. Za to v našem društvu teče akcija za najbolj urejeno domačijo in hišo. Tako imamo vsi še večji razlog, da skrbimo, da je okrog hiš vse na pravem mestu. Vse olepšajo rože, za kar skrbi tudi društvo, ki vsako leto nameni nekaj sredstev za nakup lončnic.
Decembra okrasimo kraj v božično – novoletnem duhu. Da bi se bolj zavedali svoje državljanske pripadnosti, smo sodelovali pri nabavi okrog dvajsetih slovenskih zastav, ki jih posamezniki pridno obešajo

Comments are closed