Cerkev sv. Treh kraljev

 Cerkev cerkevstoji na koncu vasi med cesto in malo vodo. Omenjena je prvič leta 1526 v popisu cerkvenih dragocenosti za protiturški davek. Leta 1631 v vizitacijski listini je zapisano, da so v cerkvi trije oltarji, glavni sv. Treh kraljev, ter stranska sv. Helene in Janeza Evangelista. V preteklosti se ob cerkvi omenja tudi pokopališče.

Sredi 18. stoletja je bil k cerkvi prizidan zvonik s polkrožnimi linami, dokončno sedanjo podobo pa je cerkev dobila sredi 19. stoletja (letnica nad predelo 1856?). Sedanji glavni oltar je l. 1912 naredil Jemej Trnovec. Ima kipe sv. Notburge, Roka, Antona Puščavnika, Matevža m Florijana, v glavni niši pa sliko sv. Treh Kraljev iz Layerjeve dobe- Stele jo celo pripisuje temu slikarju. Stranska oltarja sta starejša. Levi (s podatkom 1863 – Aleš Janežič) ima kipe sv. Helene Apolonije, Barbare in Jakoba, v desnem pa so kipi Pieta, Gregor Erazem in Luka. Na levi steni ladje je nekaj posebne-ga reliefna skupina sv. Treh kraljev iz okoli l. 1650, na desni steni pa Kristus z Ravnohribovega razpela. Obe deli sta narejeni v lesu. V zvoniku so trije železni zvonovi teže od 350 – 900kg

Comments are closed